AKTIVITETER & MERITER

Känd mental status - Mentalbeskrivningen (MH) blev i maj 2012 ersatt av BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund). Den 14 april 2012 var Cocos med som testhund för att de utbildade beskrivarna och figuranterna skulle få ett visst antal hundar att träna på. Den 22 juli 2012 beskrevs min första kull inom BPH istället för MH och jag kommer att, så långt det går, hålla mig till BPH just för att jag tycker att man har lyckats att får BPH lite mer "greppbart" för hunden i vardagen och det märks lite mer tydligt att den är utarbetad för alla raser utan fokus på direkta bruksraser.

Hur går en BPH till?
En kort beskrivning följer här. BPH genomförs på en brukshundklubb och på deras stora gräsplan. Där finns olika stationer uppställda. Oavsett var i Sverige man gör BPH bedöms momenten helt lika enligt ett noggrant schema med tidsintervaller för att alla hundar ska ha samma förutsättningar. Alla hundens reaktioner dokumenteras noga och man får med sig protokollet hem. Det finns inget rätt eller fel utan detta är en möjlighet att lära känna sin hund bättre. Beskrivningen blir även officiellt registrerat hos SKK. Man får veta om beskrivaren har sett om hunden uppträder lekfullt, tryggt, energiskt, nyfiken osv.

Ordlista om mentalitet. 

Dådkraft: Motsvarande mänsklig egenskap är mod. Dådkraften visar hundens förmåga att styra sina handlingar trots den rädsla den känner.

Skärpa: Karaktär som gör att en hund reagerar aggressivt när den känner sig hotad och utgör en varning till den som hotar.

Försvarslust: Hundens benägenhet att aktivt genom angrepp eller angreppstendens försvara sin flock, (familj) sig själv och sitt revir.

Kamplust: Det är kamp för kämpandets egen skull utan aggression. Leklust förknippad med kampmomentet utgör den väsentliga beståndsdelen.

Nervkonstitution: Hundens medfödda anlag för starka eller svaga nerver. Hur nervös den är.

Temperament: Avser graden av livlighet i uppträdandet, snabbhet i uppfattningen och förmågan till anpassning i nya situationer och miljöer.

Hårdhet: minnets benägenhet att kvarhålla obehagliga upplevelser. En hård hund glömmer snabbt ganska stora obehag.

Tillgänglighet: Hur gärna en hund söker spontan kontakt med främmande personer.

Godmodig: Hund som inte visar aggressivitet annat än som svar på verkligt hot.

När det gäller utställning så är det trevligt om du vill ställa ut din hund någon gång men det är inget krav från mig. Har man t.ex. en labrador är det bara att "damma av den" och gå in i ringen, men så är det inte med en Kerry Blue! Vill du ställa ut så krävs det förberedelser. Pälsen ska vara i toppkondition, helt utredd och mycket ren. Pälsen ska också vara mycket noga klippt och om du inte själv är ett halvproffs på klippning så behöver du lämna din hund till någon som kan utställningsklippa. Då gäller det också att du har sparat hår på "de rätta ställena" inför klippningen. Pälsvården är extra noga just vid utställning och klippningen ska hålla en hög klass för att din hund ska ha samma chans till en rättvis bedömning som de andra välvårdade Kerrysarna i ringen. Det är också viktigt att du har övat din hund i att stå, gå och springa lite fint i utställningskoppel och att inte sätta sig ner hela tiden. Besök gärna några utställningar innan du tar beslut om att ställa ut din hund. 

Jag tillämpar höftledsröntgen så långt det går och det gör att jag har möjlighet att få information om en del av den fysiska hälsan som är mätbar enligt en viss standard. Vi har inga problem med höftledsdysplasi (HD) inom rasen. Höftledsröntgen i förebyggande syfte bidrar till att risken är minimal att vi skulle få problem i framtiden. Om man på ett enkelt sätt ska förklara mätbarheten kan man säga så här: HD är en medfödd defekt som betyder att ledskålen i höften är för grund och det kan leda till smärta för hunden. Resultatet av röntgen är officiell och står med på stamtavlan i flera led på de hundar som har blivit röntgade. Bokstaven H samt A eller B står för fria höftleder. Ibland behöver man använda en hund med lätt hd, C, för att t.ex. få in nytt blod i linjen. Då är det viktigt att man känner till sina linjers hd historia noga. På en oröntgad hund har man ingen möjlighet att veta om den har hd eller ej. De flesta Kerryuppfödare röntgar de hundar de avlar på. Jag har alltid röntgat mina avelstikar så jag känner till höftledsstatusen på mina linjer mycket väl.