Yvenus kennel är en uppfödning av kerry blue terrier i liten skala. Det är mycket viktigt för mig att få goda och varaktiga hem med intresserade och engagerade "hussar" och "mattar" till mina valpar.  

Jag innehar BPH-uppfödardiplom. Alla valpar levereras enligt SKK´s regler vilket betyder att de har en stamtavla utfärdat av Svenska kennelklubben vid leverans. För att kunna registrera valparna i SKK behöver jag som uppfödare följa regler bl.a. för djurskydd och det innebär också ett skydd för dig som valpköpare då du vet att valpen har fötts upp på ett sunt sätt.