HUNDLÄRA

Har man ingen hundkännedom alls så kan man kanske tro att en hund självmant lär sig att inte dra i kopplet, att komma på inkallning när den är lös, att titta på dig och lyssna på dig när du talar med den eller att vara intresserad av dig fast det är andra hundar i närheten. Så är det inte. En hund växer inte upp och är så men med rätt metoder och rätt träning så kan den bli så. Hela första året bör du se som en träning och en utbildning för din hund. Resultaten kommer inte alltid direkt men det gäller att ta alla tillfällen till att öva hunden i det resultat man så småningom vill ha. Var lugn, positivt och bestämd i träningen. Om en hund inte förstår vad som förväntas av den trots att du övar får du ofta rannsaka dig själv. Har du kommunicerat med hunden på ett för hunden begripligt sätt? Gör du övningarna stegvis och enkla från början så att hunden får möjlighet att lyckas? Är du engagerad och motiverad för att lära din hund de viktiga sakerna?

Ledarskap
Hundar förstår signaler som man ger dem och de kommer under valptiden att pröva dig för att se om du är en tydlig ledare. Det är mycket viktigt för en hund att du uppträder som en ledare. Om du inte gör det så kommer den inte att respektera dig och då kommer du att ha en hund som inte lyssnar på dig. En ledare är lugn och bestämd, mycket lugn och bestämd. Att du är en bra, tydlig, bestämd och lugn flockledare är allra viktigaste för en hund. Du är inte en ledare bara för att du äger hunden, du måste uppträda som en ledare i hundens ögon. En hund iakttar dig hela tiden och ditt kroppsspråk är mycket viktigt. 

Vi människor utgår ofta från våra egna behov när det gäller det vi gör med hunden. Men hunden är och förblir en hund med andra behov och andra spelregler än våra. Hunden lever kvar i ett system där rangordning och att veta vilken plats man har i flocken är livsavgörande och tryggt. En hund som inte vet vilken plats den har i flocken/familjen kan lätt ta på sig ansvaret att vara ledare i flocken/familjen och dra runt med sin ägare på promenaden och strunta i att lyssna på sin ägare. Hoppa upp på folk, hoppa ur bilen utan tillåtelse, kliva på sin ägare och andra respektlösa saker. Den gör det för att den kan det, då ingen ledare har visat att det inte är tillåtet att bara kliva på och kasta sig ut. I vargflocken skulle ledaren aldrig bli behandlad på det viset och ledaren skulle inte visa sina gränser med skrik eller våld utan genom en bestämd attityd och ett stolt lugn.

Kontakt

Att du och din hund har KONTAKT är viktigt. Ofta ser man hundar som är helt fokuserade på annat i sin omgivning än på sin ägare. Det är endast för att du inte har lärt den att ta ögonkontakt med dig för att efter det få ett kommando. Hur många hundar kan sitta framför matskålen innan den får tillåtelse att äta på kommandot "varsegod"? Många hundar kan det, men var tittar de? De stirrar blockerat på matskålen tills de hör dig säga det magiska ordet. Om du stegvis lär hunden att ta ögonkontakt med dig och inte förr än då få det magiska ordet, så är du på god väg att lära hunden att söka din blick för att få tillåtelse att göra det den vill i olika situationer. Det är att ha kontakt med din hund. Den kommer inte kunna det automatiskt. Men du kan lära den att ha bra kontakt med dig. Skulle du acceptera att dina arbetskamrater eller dina barn inte tittade på dig om du ville säga dem någonting?

Draghund?
Kerryn är ofta en framåt och livsglad individ som har bråttom att hinna uppleva allt på promenaden. Den har ganska lätt för att vilja dra i kopplet. En hund som alltid får gå i flexikoppel (ett koppel där man halar in och ut hunden med en speciell rulldosa) lär sig inte var gränsen går. När du en dag vill gå genom stan och ha hunden vid din sida så kommer den förmodligen att dra runt med dig. Då gäller det att själv inse att det är du som lärt hunden att dra i kopplet för du har inte lärt den något annat alternativ. Ibland kan det ändå fylla en viss funktion att använda ett flexikoppel, om du till exempel inte kan ha din hund lös i stan i en park eller när din tik löper eller när din hund är ung och är under träning. Ett tips är att variera flexikopplet och vanligt koppel och genom olika kommandon få hunden att förstå att du ställer olika krav. Använd till exempel ordet "fri" när du har flexikopplet och "gå fint" när du har det vanliga kopplet. Förbiser du träningen på den unga hunden med att inte dra i kopplet så har du en dragandes hund i många år. Vill du det?

Inkallning
Inkallning fungerar på de flesta hundar om det är folktomt och du är den ende din hund kan se. Många har bra inkallning på sin hund hemma på tomten. Men om det kommer barn, hundar, bilar, fåglar, cyklar, joggare och annat kul som intresserar hunden vad händer med inkallningen då? Här gäller det att du har lärt din hund att du är den roligaste person din hund kan tänka sig. Det gör du genom att ta initiativ och ha tränat på att det blir olika roliga belöningar när din hund väljer dig framför andra.

Hur vet man hur man ska göra då? Ta kontakt med en Brukshundklubb eller fristående instruktörer, några privatlektioner är väl investerade pengar. Du behöver inte börja med valpkurs det första du gör, låt valpen lära känna dig och din familj först och tänk på att en ung valp behöver lugn och ro och regler. Vidare finns det massor av böcker i ämnet. Vill du, så kan du få din Kerry hur underbar som helst.

Är du förberedd?
Tänk på, speciellt du som inte haft hund tidigare, att ju mer du vet innan du skaffar hund desto bättre rustad för att ta emot en valp är du. Läs så många böcker om hundvård och hunduppfostran du kan medan du väntar på att få hem din valp. När sedan din valp kommer hem är det lättare att uppfostra valpen till den trevliga hund som den har kapacitet att bli. Välj ut några få personer som du litar på och lyssna på dem när det gäller råd. Om du ska lyssna på "alla" så kommer du snart att bli förvirrad eftersom det finns många olika åsikter om hur man bäst uppfostrar hundar. Förkovra dig innan du hämtar din valp så att du är förberedd när valpen kommer.