Alla terrier är från början avlade för att jaga i gryt och då krävs det att man är en smula modig.


 I Hundsport Special 1/2007 (s. 25) ger I. Tapper en bra bild av terriern som hund och av vilket syfte alla terriers egentligen är framavlade för:
" Hundar som ska in i gryt är av en alldeles egen sort. De skall alltså in under jorden, in i en annan varelses innersta hemrevir och bestämt övertyga denna varelse om att det är tryggare att ta sig ut ur grytet än att stanna kvar. Betänk också att det djuret är större än hunden själv! För att klara av det måste hunden vara fullständigt övertygad om att den är en vinnare i alla former av konfrontationer."