SE & FIN UCH Yvenus Katmandu ny champion 2023

23.09.2023

SE & FIN UCH Yvenus Katmandu "Zacke" och Karin hade stor framgång i ringarna denna sensommar. Zacke är också HD röntgad med A och har känd mental status! Foto: L. Ahlberg